Menu
Your Cart

ແຈ້ງການ:   ສ່າງກວາງໂຈລ,  ໂຮງງານ ແລະ ຮ້ານຄ້າ ອອນລາຍ ແມ່ນ ເຮັດວຽກ ປົກກະຕິ ລູກຄ້າ ສາມາດ ຝາກເຄື່ອງ ສັ່ງເຄື່ອງ ມານຳເຮົາໄດ້, ແລະ ໃນຊ່ວງນີ້ ຂົນສົ່ງ ຍັງບໍ່ເປັນ ປົກກະຕິ 100% ອາດຈະມີມາ ຊ້າແດ່ ແຕ່ມາໄດ້ ແນ່ນອນ . ສັງຊື້ ສິນຄ້າຈາກ taobao,tmall,jd,1688 ງ່າຍງ່າຍໄດ້ທີ່ນີ້ 24online.la 

ຂົນສົ່ງໄທ ລາວ

1-ບໍລິການ ຂົນສົ່ງໄທ- ລາວ 

   ບໍລິການຂົນສົ່ງ ໄທ ລາວ ເລີ້ມ ຕົ້ນ 25 B 


2-ໄລຍະເວລາໃນການຂົນສົ່ງ 

    ໄລຍະເວລາ ໃນການຂົນສົ່ງ 5-9 ມື້ (ສຳລັບສິນຄ້າພາຍໃນໄທ) ແລະ 15-20 ມື້ (ສຳລັບ ສິນຄ້ານຳເຂົ້າ)


3-ອັດຕາ ຄ່າບໍລິການຂົນສົ່ງ/ຝາກເຄື່ອງ ຈາກຫນອງຄາຍ ມາວຽງຈັນ 

    ຄ່າຂົນສົ່ງ ເລີ້ມຕົ້ນ 25 B ລາຍລະອຽດ ແມ່ນ ຕາມຕະລາງລຸ່ມນີ້: 
4-ປະກັນໄພ ຂົນສົ່ງສິນຄ້າ 


   ເຄື່ອງມີມູນຄ້າ, ເຄື່ອງມີຄວາມສ່ຽງ ເຄື່ອງແຕກງ່າຍ ແນະນຳ ໃຫ້ ຊື້ ປະກັນໄພ ສິນຄ້າ 


   ເຄື່ອງທົ່ວໄປ ແມ່ນ 8 % ແລະ ເຄື່ອງແຕກງ່ານ ເຄື່ອງໄອທີ ໂທລະສັບ ແມ່ນ 10% ຂອງມູນຄ່າສິນຄ້າ 


5-