Menu
Your Cart

ແຈ້ງການ:   ສ່າງກວາງໂຈລ,  ໂຮງງານ ແລະ ຮ້ານຄ້າ ອອນລາຍ ແມ່ນ ເຮັດວຽກ ປົກກະຕິ ລູກຄ້າ ສາມາດ ຝາກເຄື່ອງ ສັ່ງເຄື່ອງ ມານຳເຮົາໄດ້, ແລະ ໃນຊ່ວງນີ້ ຂົນສົ່ງ ຍັງບໍ່ເປັນ ປົກກະຕິ 100% ອາດຈະມີມາ ຊ້າແດ່ ແຕ່ມາໄດ້ ແນ່ນອນ . ສັງຊື້ ສິນຄ້າຈາກ taobao,tmall,jd,1688 ງ່າຍງ່າຍໄດ້ທີ່ນີ້ 24online.la 

ສະໝັກສະມາຊິກ

ຍິນດີຕ້ອນຮັບເຂົ້າສູ່ເວັບໄຊພວກເຮົາ. ກະລຸນາຕື່ມຂໍ້ມູນໃສ່ຟອມສະໝັກບັນຊີສະມາຊິກລຸ່ມນີ້, ຖ້າທ່ານມີບັນຊີສະມາຊິກເວັບໄຊພວກເຮົາແລ້ວ,ກະລຸນາເຂົ້າສູ່ລະບົບໄດ້ເລີຍ.

ຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວຂອງທ່ານ
ລາຍລະອຽດທີ່ຢູ່ຈັດສົ່ງຂອງທ່ານ
ລະຫັດຜ່ານຂອງທ່ານ
ເລືອກວິທີການຈອງຂ່າວສານ