Menu
Your Cart

ແຈ້ງການ:   ສ່າງກວາງໂຈລ,  ໂຮງງານ ແລະ ຮ້ານຄ້າ ອອນລາຍ ແມ່ນ ເຮັດວຽກ ປົກກະຕິ ລູກຄ້າ ສາມາດ ຝາກເຄື່ອງ ສັ່ງເຄື່ອງ ມານຳເຮົາໄດ້, ແລະ ໃນຊ່ວງນີ້ ຂົນສົ່ງ ຍັງບໍ່ເປັນ ປົກກະຕິ 100% ອາດຈະມີມາ ຊ້າແດ່ ແຕ່ມາໄດ້ ແນ່ນອນ . ສັງຊື້ ສິນຄ້າຈາກ taobao,tmall,jd,1688 ງ່າຍງ່າຍໄດ້ທີ່ນີ້ 24online.la 

About us

24online.la ເປັນເວບສັງຊື້ ຈັດຫາ ແຫລ່ງຜະລິດ, ໂຮງງານ ແລະ ຜູ້ ສະຫນອງ ທຸກເເຂວງທົ່ວຈີນ, ລູກຄ້າ ສັງສາມາດ ສັງຊື້ ເຄື່ອງຈາກ ເວບ taobao.com, tmall.com, 1688.com, jd.com, alibaba.com, lazada.co.th, zarola.co.th, central.co.th, ນອກນີ້ ພວກເຮົາ ຍັງໃຫ້ ບລິການ ຂົນສົ່ງ ແລະ ແລ່ນຊີບປີ້ງເຄື່ອງເຂົ້າ ຈາກ ຈີນ-ໄທ-ລາວ ແລະ ເຄື່ອງອອກ ຈາກ ລາວ-ໄທ-ຈີນ ພ້ອມທັງມີ ລົດ ຮັບເຄື່ອງຈາກໂຮງງານໃຫ້ ແກ່ລູກຄ້າ


ຂໍມູນເພີ້ມ ສາມາດ ສອບຖາມ ໂດຍຕົງໄດ້ ກັບທີມງານ ພວກ ເຮົາ 
E-mail: 24online.la@gmail.com
Tel/line/watsapp: 020-29920000,020-91908666