Menu
Your Cart

ແຈ້ງການ:   ສ່າງກວາງໂຈລ,  ໂຮງງານ ແລະ ຮ້ານຄ້າ ອອນລາຍ ແມ່ນ ເຮັດວຽກ ປົກກະຕິ ລູກຄ້າ ສາມາດ ຝາກເຄື່ອງ ສັ່ງເຄື່ອງ ມານຳເຮົາໄດ້, ແລະ ໃນຊ່ວງນີ້ ຂົນສົ່ງ ຍັງບໍ່ເປັນ ປົກກະຕິ 100% ອາດຈະມີມາ ຊ້າແດ່ ແຕ່ມາໄດ້ ແນ່ນອນ . ສັງຊື້ ສິນຄ້າຈາກ taobao,tmall,jd,1688 ງ່າຍງ່າຍໄດ້ທີ່ນີ້ 24online.la 

ບໍລິການຂອງພວກເຮົາ

#24online.la

24online.la, ເປັນເວບໄຊ ທີ່ເຊື່ອມຍົງກັບເວບໄຊ ຫລື ພາສຟອມຂອງ Taobao,tmall,1688 ແລະ jd ຂອງ ສ,ປ ຈີນ ເພື່ອໃຫ້ ລູກຄ້າ ແລະ ຜູ້ນຳໃຊ້ສະດວກໃນການເຂົ້າເຖິງ ແລະ ຮັບຮູບ ລາຍລະອຽດ ແລະສັງຊື້ ໄດ້ງ່າຍຂື້ນ

#Express & Logistic Services

ບໍລິການ ຂົນສົ່ງ ຈີນ-ລາວ

# ຂົນສົ່ງ ຈີນ-ລາວ ເລີ້ມຕົ້ນ 10.000 k/kg

ຝາກເຄື່ອງ ແລະ ສິນຄ້າ ມານຳພວກເຮົາ ຮັບປະກັນວ່າປອດໄພ, ປະຫຍັດ ແລະ ລາຄາ ເປັນກັນເອງ ທັງນີ້ ພວກເຮົາ ມີຫລາຍສ່າງໃຫ້ ເລືອກລົງ ແລະ ມີຫລາຍຊ່ອງທາງ ການຂົນສົ່ງ ໃຫ້ ເລືອກໃຊ້ ບໍ່ວ່າ ຈະເປັນຂົນສົ່ງ ທາງລົດ, ທາງເຮືອ, ທາງອາກາດ ແລະ ທາງລົດໄຟ. ສຳລັບ ໂປຮໂມຊັນ ດີດີ ລະ ລາຍລະອຽດ ແມ່ນຕິດຕາມ ໄດ້ທາງ www.24online.la ແລະ ຕິດຕໍ່ເຮົາໄດ້ ທາງ facebook